بازدید از کانال نیکمهر در تلگرام
09116275223 شماره تماس و تلگرام
TelegramID: @nikmehrsupport
مشتریان ما سرمایه ما هستند
تعداد کاربران فعال: 10348
تعداد ویروس قادر به شناسایی:
16277 عدد

اخبار سایتافزایش آگاهی کاربران

ما علاوه بر اینکه به شما لایسنس ارزان استفاده از نود32 را می دهیم. همیشه در جستوجو ویروس هایی هستیم که در منطقه ایران بیشترین گسترش را داشته ولی این آنتی ویروس آن هارا شناسایی نمی کند.به عبارت آنتی ویروس های محلی که اهدافی در سطح کشور ما دارند،ما با آزمایشگاه کوچک خود فایل ها را بررسی میکنیم و اگر مورد آن کمی خطرناک بوده آن را به آزمایش ای ست گزارش می دهیم.درکنار این خدمات ما سعی میکنیم تا آگاهی کاربرانمان را افزایش دهیم تا بتوانند خودشان از خود در دنیای مجازی محافظت کنند. آنتی ویروس تنها یک کمک کننده به حفظ امنیت می باشد و مابقی کار آگاهی کاربران است. ما مفتخر هستیم که امروز اعلام کنیم که در بخش " آموزش ها" در سایت خود ویدئو های آموزشی قرار دادیم که به شما نحوه استفاده از آنتی ویروس را داده و بخش های مهم آن هارا معرفی می کند و همچنین ویدئو های رسمی شرکت ای ست پیرامون امنیت در دنیای مجازی را زیر نویس فارسی کرده ایم که اطلاعات شما را در این زمینه افزایش می دهد.

هدف ما تنها یک تجارت نیست ، هدف ما حفظ امنیت هم میهنان و افزایش آگاهی آن هاست.