آموزش محیط کار آنتی ویروس ها


آموزش های آنتی ویروس نسخه رایانه
آموزش نصب نود ۳۲ مقایسه نود ۳۲ و اینترنت سکیوریتی
حذف کامل و دستی نود 32 حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب نود ۳۲
نحوه اسکن و ویروس کشی با نود 32 ویروس کشی با نود ۳۲ به روش پیشرفته
آموزش بخش ابزار های نود 32 ابزار کنترل والدین توسط والدین
جلوگیری از هک وای فای خاموش کردن محافظت نود 32
باز کردن سایت های بلوک شده توسط نود 32 جلوگیری از حذف فایلی توسط نود 32


آموزش های آنتی ویروس نسخه رایانه
آموزش فارسی بخش های موبایل سکیوریتی

بازدید از کانال نیکمهر در تلگرام